Brahma Kumaris Finlandin uutiskirjeen tietosuojaseloste

Laadittu 23.5.2018. Viimeisin muutos 14.6.2018

Rekisterinpitäjällä on EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR 2018) mukaan velvollisuus informoida selkeällä tavalla rekisteröityjä. Tämä seloste täyttää informointivelvoitteen.

1. Rekisterinpitäjä

Brahma Kumaris Finland (BKF)
Bulevardi 9 A 3
00120 Helsinki

Yhteystiedot rekisteriä koskevissa asioissa

Brahma Kumaris Finland / Henna Apaala
Bulevardi 9 A 3
00120 Helsinki
Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

2. Rekisteröidyt

Rekisteröidyt ovat BKF:n tapahtumiin osallistuvia tai niistä kiinnostuneita ihmisiä.

3. Henkilötietojen käyttötarkoitus

Rekisterin pitämisen peruste ja käyttötarkoitus:

  • Tietoja käytetään BKF:n maksuttomien tapahtumien markkinointiin sekä henkistä hyvinvointia edistävien ja ajankohtaisten asioiden tiedottamiseen. Henkilötietoja käytetään ainoastaan tähän tarkoitukseen.

4. Rekisteriin tallennettavat henkilötiedot

Rekisteri sisältää seuraavat tiedot:

Yhteystiedot

  • nimi
  • sähköpostiosoite
  • paikkakunta

5. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet, joiden käyttämistä koskevat pyynnöt tulee tehdä osoitteeseen BKF, Henna Apaala, Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

Tarkastusoikeus

Rekisteröity voi pyytää oikaisemaan häntä koskevat virheelliset tai puutteelliset tiedot.

Vastustamisoikeus

Rekisteröity voi vastustaa henkilötietojen käsittelyä, mikäli kokee, että henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti.

Suoramarkkinointikielto

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin.

Poisto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojen poistamista, jos tietojen käsittely ei ole tarpeen. Käsittelemme poistopyynnön, jonka jälkeen joko poistamme tiedot tai ilmoitamme perustellun syyn, miksi tietoja ei voida poistaa.

On huomioitava, että rekisterinpitäjällä voi olla lakisääteinen tai muu oikeus olla poistamatta pyydettyä tietoa. Rekisterinpitäjällä on velvollisuus säilyttää kirjanpitoaineisto Kirjanpitolaissa (luku 2, 10 §) määritellyn ajan (10 vuotta) mukaisesti. Tämän vuoksi kirjanpitoon liittyvää aineistoa ei voida poistaa ennen määräajan umpeutumista.

Suostumuksen peruuttaminen

Jos rekisteröityä koskeva henkilötietojen käsittely perustuu ainoastaan suostumukseen, eikä esim. asiakkuuteen tai jäsenyyteen, voi rekisteröity peruuttaa suostumuksen.

Rekisteröity voi valittaa päätöksestä tietosuojavaltuutetulle

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rajoitamme kiistanalaisten tietojen käsittelyä siksi aikaa, kunnes asia saadaan ratkaistua.

Valitusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä tietosuojavaltuutetulle kantelu, jos hän kokee, että rikomme henkilötietoja käsitellessämme voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä.

Tietosuojavaltuutetun yhteystiedot: www.tietosuoja.fi/fi/index/yhteystiedot.html

6. Säännönmukaiset tietolähteet

  • Rekisteröity on tilannut uutiskirjeen nettisivujemme kautta ja antanut suostumuksensa sähköisen rekisteröitymislomakkeen kautta
  • Rekisteröity on kirjoittanut yhteystietonsa paperiseen listaan
  • Rekisteröity on antanut suostumuksensa sähköpostitse

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

BKF on solminut Mailchimp-postitusjärjestelmän palveluntarjoajan kanssa EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaisen tietojenkäsittelysopimuksen. BKF ei luovuta rekisteröityjen tietoja muille tahoille.

8. Käsittelyn kesto

Uutiskirjeen postituslistalta rekisteröity pääsee poistumaan itse jokaisessa lähettämässämme markkinointisähköpostissamme olevan linkin kautta.

9. Henkilötietojen käsittelijät

Rekisterinpitäjä ja tämän työntekijät käsittelevät henkilötietoja.

10. Tietojen siirto EU:n ulkopuolelle

Osana asiakassuhdeviestintää käytetään Mailchimp –sähköpostipalvelua. MailChimp on yhdysvaltalainen yhtiö, jonka palvelimet sijaitsevat Yhdysvalloissa. Siten sähköpostipalvelussa käytetyt rekisteröidyn rekisteritiedot siirtyvät Euroopan unionin ulkopuolelle. Henkilötiedot on kuitenkin suojattu US/EU Privacy Shield –järjestelyllä. Lisätietoa järjestelystä saa ottamalla yhteyttä rekisterinpitäjään sähköpostitse.

11. Automaattinen päätöksenteko ja profilointi

Emme käytä tietoja automaattiseen päätöksentekoon tai profilointiin.

12. Tietosuojaselosteeseen tehtävät muutokset

Muutamme tätä tietosuojaselostetta ajoittain. Emme vähennä tietosuojaselosteen rekisteröidylle antamia oikeuksia ilman rekisteröidyn erillistä lupaa. Ilmoitamme aina edellisten muutosten julkaisupäivämäärän tietosuojaselosteen yläkulmassa. Jos muutokset ovat olennaisia, ilmoitamme niistä sähköpostilla.