Ihmiskunnan puu

Ihmiskunnanpuu

 

Millä on runko, jota ei voi nähdä; oksat, jotka eivät ole enää vihreät; lukemattomasti erivärisiä lehtiä ja itseuusiutuva sukuperä? Ihmiskunnan puu.

"Seiso pitkänä ja ylväänä
Upota juuresi syvälle maahan
Heijasta suuremman lähteen valoa
Ajattele pitkällä tähtäimellä
Unohda tukala tilanteesi
Muista paikkasi kaiken elollisen joukossa
Syleile ilolla vaihtuvia vuodenaikoja
Sillä jokainen tuottaa runsautensa satoa
Kevään energia ja synty
Kesän kasvu ja täyteys
Viisaus pudottaa lehdet syksyllä
Talven lepo ja hiljainen uudistuminen"

-Ilan Shamir, Advice From a Tree (Neuvoja Puulta)

 

 

Luonnossa puun elinkaari - synty, kasvu, rappeutuminen ja uusi nuoruus - on yhdenmukainen Ihmiskunnan Perheen Puun syklin kanssa. Kaikilla puun osilla on keskinäinen yhteys. Se, mitä tapahtuu jollekin puun osalle vaikuttaa koko puuhun. Kun katsoo ihmiskunnan melkein täysikasvuista puuta maan päällä tänä päivänä, pitää huomioida ja ymmärtää sen matka halki ajan.

Ihmisyyden, ihmiskunnan perheen siemen on Jumala, Korkein Olento, jonka ytimestä kasvaa koko ihmiskunnan puu. Puun runko symboloi paratiisin aikakautta, joka ilmestyy tuosta täydellisestä Siemenestä - tuota kultaista ajanjaksoa ennen kirjoitettua historiaa, jolloin vallitsee uskon, kulttuurin, kielen ja hallinnon ykseys; täydellisen sivistyksen aikaa, jolloin ei ole eroa oikeudenmukaisen elämäntavan teorian ja käytännön välillä. Tänä aikana ihmisiltä ei puutu mitään, he ovat täysin tyytyväisiä ja jakavat harmonisen elämäntavan. Rungon läheisyys siemeneen kuvaa sitä, miten sielut tuona aikana ilmentävät Jumalan ominaisuuksia ja elävät totuuden periaatteiden mukaan. Tällaisia sieluja muistellaan tarinoissa ja legendoissa "jumalina" ja "jumalattarina", mutta harva enää ymmärtää, että tällaisia jumalaisia olentoja on todella kävellyt maan päällä.

Kun puu kasvaa, sen runko luonnollisesti laajenee. Samalla tavalla väestömäärä kasvaa. Monet "lehdet" (yksittäiset ihmissielut) ilmestyvät puuhun. Niin kuin lehdet luonnostaan avautuvat silmusta, niin myös deitit (jumalaiset olennot) avautuvat suurempaan osallistumiseen fyysisen maailman kanssa ja tuntevat kiinnostusta fyysistä kehoa - sielun temppeliä - kohtaan. He ovat täysin epätietoisia, että he ovat menettämässä tietoisuuden todellisesta identiteetistään - sielusta - ja menettävät myös kosketuksen alkuperäiseen puhtauden, rauhan ja totuuden olemukseensa.

Kadotettu paratiisi

Tämä tietoisuuden muutos vähentää merkittävästi voimaa ja puhtautta sekä kykyä erottaa oikea väärästä. Jumalallisuus katoaa. Paratiisi on menetetty. Yhtäkkiä tulee kokemus jostakin muusta kuin rauhasta ja onnellisuudesta. Yhtäkkiä on outoja ja epämiellyttäviä tunteita. Yhtäkkiä on ikävyyksiä, epäoikeidenmukaisuutta, levottomuutta ja valheita. Nämä "hyönteiset" kalvavat monia lehtiä ja ihmisten tekoja alkaa motivoida alati kasvava halu omistaa, vaurastua, saada asema ja valtaa. Sielut eivät ole enää itsensä valtiaita vaan heistä tulee halujensa orjia.

Kun puun yhtenäisyys menetetään, mielet alkavat etsiä totuutta ja sydämet kaipaavat lohtua. Muisto Jumalasta, Siemenestä, nousee pintaan ihmispsyyken syvyyksistä ja vahvistaa totuuden etsimistä. Vastauksena suuret profeettasielut - Aabraham, Buddha, Kristus ja Muhammed - tulevat yksi kerrallaan ja tuovat viestin paluusta oikeudenmukaisuuteen sekä toivosta ja anteeksiannosta, tietoisuudesta ja yksimielisyydestä. Kukin profeettasielu perustaa suuren uskonnon oksan ihmiskunnan puuhun. Rakkauden, oikeuden, valaistumisen ja antautumisen ihanteet ilmenevät nyt suurina näkemyseroina

Monia uusia lehtiä ilmestyy oksiin, kun ihmiskunnan perhe kasvaa voimakkaasti. Kaaos ja sekaannus seuraavat, kun itseoivalluksen ja totuuden etsiminen tuovat esiin eriäviä uskomuksia ja ajattelutapoja. Jokainen pääoksa monipuolistuu pienemmiksi haaroiksi ja oksiksi. Kultit, lahkot ja "ismit" ilmaantuvat. Samaan aikaan ihmiskunnan päärungossa palvotaan luontoa sekä ihmisiä guruina. Ihmiskunnan perhe on nyt jakautunut värin, rodun, uskonnon ja ideologian perusteella ja hajaannus kuvastuu lisääntyvinä luonnonkatastrofeina, mielen ja kehon sairauksina, köyhyytenä ja ennenaikaisena kuolemana.

Tässä alati kasvavassa rauhattomuudessa yhä enemmän ihmisiä kääntyy Jumalan puoleen; mutta ilman tietoa siitä, kuka Hän todella on ja mitä Hän tekee, nousee myös epäilys Hänen olemassaolostaan. Totuuden etsinnässä tukeudutaan yksinomaan fyysisiin todisteisiin, mikä saa aikaan tieteen ja teknologian ihmeellisiä edistysaskelia. Nopeasti usko tieteen totuudenmukaisuuteen ja mahtiin leviää samalla kun uskonto ja filosofia tulevat materialistisiksi ja politisoituvat. Samaan aikaan oksien keskuudessa uskosta tulee fundamentalismia, kun ne, jotka pitävät sitkeästi kiinni perinteisistä käsityksistä ajautuvat puolustamaan näkemyksiään rajusti. Uskonto, kieli ja kulttuuri ovat todellakin kulkeneet kauas jumalallisista juuristaan.

Puu saavuttaa kasvunsa rajat. Juuret ovat mätänemistilassa ja runko tuskin näkyvissä roikkuvien oksien sekamelskan keskellä. Jokainen sielu roikkuu avuttomana kuin hylätty lehti talvisen puun oksassa. Mutta ennen kuin vanha elämä kuolee, Siemen, puun Luoja antaa uutta elämää. Jumala, Ihmiskunnan Puun Siemen paljastaa miten se mitä oli voi taas tulla. Heränneinä tämän Siemenen esiintulosta ja saaden voimaa ja ravintoa uudistuneesta suhteesta Yhteen, yksittäisistä ihmissieluista tulee juuria, joista uusi taimi voi kasvaa. Ihmiskunnan Perheen uudistuminen alkaa. Meditoi syvästi ja visualisoi itsesi juurisieluna lähellä Jumalaa, Ihmiskuntamme Perheen Siementä. Ammenna tuosta Siemenestä elämän ikuista ydintä. Pysy Ihmiskuntamme Perheen Puuta koskevassa tiedossa ja kaikki puhtaat toiveesi täyttyvät.