8 voimaa

8 voimaa

Kahdeksan voimaa ovat voimia, jotka kehittyvät erityisesti Raja Joogan harjoittamisen myötä. Ensin ne saattavat näyttää kahdeksalta ominaisuudelta, mutta sanaa ”voima” käytetään tässä yhteydessä erityisestä syystä. Mikä on ominaisuuden ja voiman välinen ero? Ominaisuus on jotakin, mitä toiset voivat nähdä meissä joskus, mutta se on myös toisinaan piilossa. Se on jotakin sellaista, mitä toiset arvostavat mutta eivät koe välttämättä omaksi ominaisuudekseen. Voima ei voi pysyä piilossa; se on jatkuva inspiraation lähde toisille, jotta hekin voivat muuttua ja tulla voimakkaiksi. Kahdeksan voimaa ovat:

 

1. Sisäänpäin kääntymisen voima
2. Voima päästää irti menneisyyden ajatuksista, jotka eivät ole enää hyödyllisiä
3. Sietämisen voima
4. Sulautumisen voima; voima sopeutua tilanteisiin ja ihmisiin
5. Erottelukyvyn voima; kyky erottaa oikea ja väärä
6. Voima arvioida asioiden tärkeysjärjestys ja tehdä päätöksiä
7. Voima kohdata esteitä tai menetyksiä
8. Voima tehdä yhteistyötä muiden kanssa

 

Ei ole ainoastaan tärkeää tuntea näitä voimia vaan etenkin ymmärtää milloin ja miten käyttää niitä. Jos esimerkiksi siedät jatkuvasti jonkun huonoa käytöstä ja tilanne vain pahenee, ehkä sinun pitäisikin käyttää kohtaamisen voimaa eli rohkaistua sanomaan rauhallisesti mutta tiukasti, että kyseinen käytös ei ole hyväksyttävää. Kahdeksasta voimasta ainakin yksi on käyttökelpoinen missä tahansa tilanteessa. Oikean voiman valinta riippuu kyvystäsi pysyä tyynenä ja muodostaa selkeä kuva kyseisestä tilanteesta.

 

1. Sisäänpäin kääntymisen voima on kaikkien voimien perusta. Se tuo voimaa pysyä rauhallisena ja positiivisena elämän haasteiden keskellä. Luonnollisesti ajatustesi tulee olla keskittyneitä siihen mitä teet, mutta minkä tahansa tehtävän aikana voit myös kääntää ajatuksesi sisäänpäin ja harjoitella palata sisäisen rauhan tilaasi. Täten ajatuksesi saavat lepoa, etkä tuhlaa mielesi voimaa. Tämä on todellista hallitsemisen voimaa, mikä voimistaa sielua suuresti.

Tuuli, sade, aurinko, myrsky...kuuluvat ulkoiseen maailmaan...mutta kuten kilpikonna käpertyy kuoreensa, käännyn sisäänpäin olemukseni ytimeen...
Yhdistyn rauhaan joka olen, löydän sisäisen tasapainon, tyyneyden, sisäisen voiman...

Kun käännyn sisäänpäin, yhdistyn totuuteen, todellisuuteen. Ymmärrän kuka olen ja mitä minun tulee tehdä...
Totuuden ja todellisuuden uudistama tietoisuuteni sallii minun palata maailmaan ja voin toimia totuuden tietoisuudessa.

2. Voima päästää irti turhista (joutavista) ajatuksista sielutietoisuudessa tarkoittaa sitä, että voit matkustaa kevein kantamuksin, mukanasi vain oleellinen. Kun et kanna mukanasi negatiivisia ja turhia ajatuksia, pysyt vapaana sekä mielen että kehon väsymyksestä. 
Tällainen ajatusten taloudellisuus antaa voimaa ja täysin positiivisen näkemyksen. Astun pois menneisyyden, nykyhetken ja tulevaisuuden syklistä ja katson ajan sykliä tarkkailijana...
Tänä hetkenä voin nähdä menneisyyden... voin nähdä nykyhetken... näen myös tulevaisuuden 
Pakkaan menneisyyden asiat opittuani tarpeelliset oppitunnit... laitan pois asiat, jotka eivät ole tarpeellisia... joita en enää tarvitse...
Pysyn ytimessä, totuudessa, todellisuudessa niin että nykyhetken ajatukseni ovat yleviä... ja myös tekoni tulevat olemaan yleviä... 
Kun katson tulevaisuuteen en näe muuta kuin valoa... vain valoa... ja hyvyyttä... opin rakastamaan tätä pakkaamisen voimaa.

3. Voima sietää vaikeuksia sisältää kyvyn mennä negatiivisten tilanteiden vaikutusten tuolle puolen, jotta ei reagoida edes ajatuksissa. Jos joku tarjoaa sinulle loukkauksia, kritiikkiä, vihaa tai jos on fyysistä kärsimystä, sietämisen voiman avulla voit pysyä rauhallisena ja onnellisena. Sielutietoisuuden pohjalta voit antaa rakkautta samoin kuin hedelmäpuu antaa hedelmää sille joka heittää sitä kivellä. 
Yhdistyn sisäisiin aarteisiini... yhdistyn jumalaiseen lähteeseen, Korkeimpaan... olen täynnä hedelmiä...
Minulla on kaikki mitä tarvitsen... pursuan yli... minulla on tarpeeksi, joten jaettavaa on runsaasti... 
Kohdatessani aggressiivisuutta en vastaa samalla mitalla... vastaan jakaen runsaita hedelmiäni...
Annan rauhaa sinne missä on aggressiivisuutta... rakkautta sinne missä on vihamielisyyttä... myötätuntoa sinne missä on loukkausta...
Hedelmiä pursuava puu jakaa vain hedelmiä, ei mitään muuta... saan kaikki hedelmät Jumalalta ja jaan ne maailmaan.

4. Sulautumisen voima tarkoittaa kykyä mennä kaikkien persoonallisuus- ja luonne- erojen tuolle puolen sekä itsensä muokkaamista ja sopeuttamista tilanteen vaatimusten mukaan. Sinun ei pitäisi aiheuttaa ristiriitaa missään tilanteessa. Niin kuin valtameri ottaa vastaan kaikki siihen virtaavat joet, sinunkaan ei pitäisi torjua ketään eikä mitään. 
Sen sijaan pystyt muuttamaan ihmissuhteita ja tilanteita hyvien toiveiden voimalla. 
Yhteys Korkeimpaan vetää minut rajallisesta rajattomaan...
Sydämeni laajenee ja kasvaa... saan rakkautta ja viisautta Korkeimmalta... voin olla jalomielinen...
Niin kuin valtameri on tarpeeksi suuri vastaanottamaan kaiken siihen virtaavan, myös minä, yhteydessä Korkeimpaan, voin hyväksyä, sulautua...
Voin sopeutua erilaisiin tilanteisiin ja persoonallisuuksiin ja kaikkiin haasteisiin, joita maailma antaa...
Kun pysyn yhteydessä Rajattomaan, kapasiteettini rakastaa kasvaa rajattomaksi.

5. Erottelukyky tarkoittaa, että annetaan oikea arvo itsen ja toisten ajatuksille, sanoille ja teoille. Niin kuin jalokivikauppias erottaa aidot ja epäaidot timantit, sinunkin tulisi voida pysyä positiivissa ja arvokkaissa ajatuksissa ja hylätä negatiiviset, haitalliset ajatukset. Juuri negatiiviset ajatukset sumentavat usein todellisen erottelukyvyn ja pystyt eliminoimaan ne meditaation avulla. 
Saan välimatkaa fyysiseen kehoon... olen vakaa tietoisuudessa itsestäni sieluna... ja Jumalan rakkaus koskettaa älyä tehden siitä jumalaisen...
Älyyn kerääntynyt tomu häviää... ja jumalainen äly loistaa puhtaana, täysin vapaana... 
Yhteydessä Korkeimpaan ymmärrän tilanteen kokonaisuutena... kaikki timantin viisteet ja myös tahrat... ihmissuhteissa vaikuttavien erilaisten energioiden kirjon... Tämä ymmärrys tuo valoa... ja voin nähdä selkeästi sen mikä on väärin ja mikä on kaunista ja totta.

6. Arviointikyky tuo voimaa tehdä selkeitä, nopeita, oikeita ja puolueettomia päätöksiä. On tarpeen olla tilanteiden sekä muiden ihmisten tunteiden ja mielipiteiden vaikutusten ulottumattomissa. Tarvitaan myös selkeä ymmärrys siitä mikä on oikein ja mikä väärin. Raja Jooga -meditaatio antaa suuremman itseymmärryksen ja ulkopuolisen perspektiivin suomaa voimaa ja selkeyttä.

Yhteyteni Korkeimpaan luo selkeyttä...
Ymmärrän kaikki tilanteen osatekijät... en suosi tätä tai tuota ihmistä...
Sydämeni on täysi, joten halut eivät hämärrä arviointikykyäni...
Voin päättää tärkeysjärjestyksestä... tiedän mitä tulee tehdä... oikea polku siintää selkeänä edessäni.

7. Voima kohdata elämän esteitä (rohkeus) kehittyy meditaation myötä, koska koet alkuperäisen, rauhallisen luonteesi ja saat etäisyyttä fyysisen kehon tietoisuuteen. Voit nähdä ongelmien ja vaikeuksien yli ja löytää positiivisen puolen siitäkin, mikä näyttää täysin negatiiviselta - se antaa voimaa kohdata esteitä. 
Yhteydessä Kaikkivaltiaaseen Auktoriteettiin kuin lapsi Vanhemman kanssa... saan perintönäni kaiken Korkeimman voiman... 
Tietoisuuteni on muuttunut ja kohonnut... joten minä, sielu, olen kaikkivaltias auktoriteetti...
Minussa on voimaa ja rohkeutta...en pelkää eteeni tulevia tilanteita...
Jumalan voima antaa minulle voimaa kohdata kaiken mitä tielläni kohtaan...voin kulkea uskollisesti totuuden ja rauhan polkua... 
Kohdatessani vastoinkäymisiä pysyn uskollisena Korkeimmalle Kumppanilleni... hänen seuransa voimalla voitan kaikki esteet.

8. Voima tehdä yhteistyötä muiden kanssa vaatii sielutietoista näkemystä, jolloin näet kaikki siskoinasi ja veljinäsi. Veljellinen näkemys luo yhteisyyttä ja voimaa ryhmässä. Yhteistyön voima helpottaa jokaista tehtävää. 
Jumalan kaikkien voimien lahja on valmistanut minua tähän... Jumalan voiman ja valon ansiosta minun on helppo toimia yhteistyössä...
Karistettuani egoni ja heikkouteni näen jokaisen erityiset ominaisuudet... voin tehdä töitä ja olla yhteistyössä muiden kanssa... 
Tultuamme yhteen tietoisina yhdestä Korkeimmasta, me kaikki annamme osamme yhteistyöhön... ja tehtävä tulee tehdyksi... vuori nousee kun jokaisen sormi nostaa sitä...
”Minä” ja ”minun” ovat sulaneet pois... vain Isä ja Isän tehtävä on jäljellä... ja tämä yksi ajatus mielessämme kokoonnumme yhteen... palvelemaan.

Nämä kahdeksan voimaa toimivat elämässäsi sitä tehokkaammin mitä enemmän otat ne käyttöön tilanteiden mukaisesti.